Send oss en forespørsel

Internkontroll

Vi i Miljø Elektro kan hjelpe deg å ivareta krav til internkontroll av ditt elektriske anlegg.

Internkontroll

Hvorfor Internkontroll (IK)?

For å hindre produksjonsstans. For å bedre miljø og trivsel. For å ivareta ansattes sikkerhet. For et godt renome.

For å få fornøyde kunder. For lavere kostnader.

Vi i Miljø Elektro kan hjelpe deg å ivareta lovpålagte krav til internkontroll av ditt elektriske anlegg.

Konkret kan vi hjelpe deg med følgende:

 • Risikovurdering
 • Opplæring i internkontroll
 • Organisering av internkontrollen
 • Sjekklister
 • Avvikslogg
 • Tiltaksplan
 • Feilhistorikk
 • Tilbud og kontrakt
 • Skjema for rapport av:
     – El – ulykke med personskade
     – Feil/mangel ved elektriske installasjoner/utstyr

Hva får du som kunde?

 • Et Komplett IK – system for elektro som tilfredstiller IK – forskriftens krav.
 • Et HMS system som ved korrekt bruk gir større sikkerhet for både virksomheten og de ansatte.
 • En regelmessig gjennomgang av det elektriske anlegget, utført av fagfolk, for å avdekke eventuelle avvik som kan påføre skade på personer og eiendom.
 • Dokumentasjon i ringperm og cd (i PDF format)

 Her kan du se et par eksempler på hva vi avdekker når vi bruker termofotografi:
Her kan en tydelig se at det er varmgang på ledninger og tilkoblingspunkt. Årsaken til dette kan være at ledninger ikke er skrud til med riktig moment.

Her ser dere at det er varmgang i en sikring.

Begge disse eksemplene kan føre til brann.

Tak kontakt for mer informasjon eller pristilbud.

post@miljo-elektro.no