Send oss en forespørsel

Gode råd og godt håndverk

Miljø Elektro ønsker både å være en god rådgiver og fagmann.
Våre servise montører kan både gi deg gode råd og godt håndverk:-)
Bestill direkte en elektrikeren du ønsker på vår fremside, eller ta kontakt med Mathias.

Gode råd og godt håndverk

Det er veldig lite du har lov til å gjøre selv på det elektriske anlegget. Mange faller for fristelsen til å legge varmekabler, skifte noen stikkontakter eller legge opp fast belysning når de pusser opp. Selv om installasjonsmateriell, som f.eks. varmekabler og stikkontakter kan kjøpes av hvem som helst, er det kun registrerte installasjonsvirksomheter som har lov til å installere dette materiellet. Husk at amatørarbeider på det elektriske anlegget rett og slett kan være livsfarlig.

Miljø Elektro bistår både med rådgiving, levering av materiell og utførelse iht. lov og avtaler.

Hva sjekkes ved el-sjekk?

Det første elektrikeren gjør er å sjekke for varmegang i ledninger og sikringer. Vi måler også etter jordfeil, og om elektrisk utstyr som skal være jordet er tilkoblet jordete kontakter. I tillegg sjekker vi om det er jording i lamper og stikkontakter og at det er nok kurser i anlegget med tanke på fare for overbelastning. Vi tar også en del stikkprøver og sjekker tilkoblinger i stikkontakter, brytere, koblingspunkt og i lamper. Er det downlights i anlegget sjekker vi også disse da det har vært mye varmegang og branner pga feil montering og bruk.

Når et el-anlegg installeres skal det foreligge samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon. For at elektrikere i ettertid skal kunne gjøre vedlikehold og endringer krever foreskriftene at slik dokumentasjon alltid er hos eier av anlegget.

En slik beskrivelse vil vanligvis ha informasjon om:

  • Type kretser og sammensetning i det elektriske anlegget
  • Kretsskjema med informasjon om komponentene
  • Data om vern, frakoblings og bryterutstyr og plassering

For de aller fleste hjem er denne informasjonen på kursfortegnelsen i sikringsskapet. Mangler du slik dokumentasjon kan vi hjelpe med å få alt forskriftsmessig på plass.

Ring oss i dag for elsjekk.

Vi kontrollerer at el-anlegget ditt er slik det skal være
En av tre norske boliger har el-anlegg som er beregnet for et forbruk tilsvarende en bolig på 70-tallet. Dette er anlegg som ikke er tilpasset ditt moderne strømforbruk, og som har gått ut på dato.

I Norge skyldes 40 prosent av alle boligbranner feil på det elektriske anlegget.

Har du tenkt på at:

  • Å investere i et nytt og moderne sikringsskap er en enkel måte å gjøre hjemmet ditt tryggere på?
  • Å ha overspenningsvern ofte er nødvendig?
  • Overdrevent bruk av skjøtekabler kan være farlig?


Det første du bør vurdere med ditt elektriske anlegg er sikringsskapet. Det er selve hjerte i installasjonen, og bruken av det elektriske anlegget ditt har nok endret seg mye siden det var nytt.

Har du et gammelt sikringsskap som dette er det overmodent for å byttes. Dette av flere årsaker, men den viktigste er at ved å sette inn nye jordfeilautomater så får du et sikrer anlegg som beskytter deg og dine, samt huset ditt.

Ved å sette inn jordfeilautomater og overspenningsvern så vil ditt anlegg bli tryggere.


Stikkontakt uten jord og barnesikring

Har du gamle stikkontakter som dette som verken har jord eller barnesikring, er ikke du eller din familie tilstrekkelig sikret iht. dagens krav.


Skal du pusse opp kjøkken er det flere ting du må tenke på. Mest sannsynlig må det trekkes frem nye kurser da dagens platetopper trenger mer strøm en før.

Skal du da sette komfyr og mikro i et høyskap så må du ha passe på at du har tilstrekkelig med kurser.

Komfyrvakt

Det er og slik at når en pusser opp et kjøkken så må man utføre endringer iht. nye krav, noe som blant annet betyr at du må sette inn en komfyrvakt.

 

Ta kontakt med

Vegard

E-post: vegard@miljo-elektro.no

Tel: 95990852