Tilrettelegging for lading av elbiler, som ikke gir utslipp av helseskadelige gasser med strøm fra fornybare kilder, kan være ditt bidrag til et lokalmiljø uten eksos. I dag er det snart 70.000 elbiler i Norge, og antallet fortsetter å øke.

Sikker tilgang til lading er en av de mest kritiske faktorene for elbilister. Etablering av ladestasjoner kan imidlertid framstå som uoversiktlig og komplisert, med hensyn til hvilke teknologier og løsninger som bør velges. Dette er en barriere som sinker utbyggingstempoet. Miljø Elektro mener ladeplasser er en naturlig del av tilbudet på arbeidsplasser og hos mange typer næringsdrivende. Derfor ønsker vi å bidra til at det blir enklere å bygge ladeinfrastruktur.

Målet er altså todelt: At mange flere arbeidsgivere ser hvor enkelt det er å legge til rette og at næringsdrivende kjenner sin besøkelsestid. Hvorfor? Det å tilby lademulighet er i dag et konkurransefortrinn. Det vil bare bli større i tiden framover.


Behold kontrollen

Man vil gjerne ha en viss kontroll over hvem som lader. Salto har utviklet Salto Cloud Link Unit og Cloudcharge administrasjonssystem for stasjonseiere som har mange ladere og brukere.


Salto Cloud unit link

Salto CLU kan koble sammen opptil 16. ladestasjoner, og koble ladeanlegget ditt på nett, slik at du kan kommunisere med Cloudcharge.

Kontakt oss for mer informasjon, eller pristilbud.

post@miljo-elektro.no